Vở bài tập Đạo đức 5

“Sách được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Với quan điểm giáo dục mới, các chủ đề, bài học được thiết kế nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển các kỹ năng của mình như khám phá, chủ động và sáng tạo.. Đặt biệt sách chú trọng nội dung phát triển ý tưởng thực tế, đưa ra các gợi ý thực hành khác nhau, giúp học sinh chủ động học.
Tác giả là những nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo giàu kinh nghiệm trong giáo dục phổ thông.”


Tác giả: NGUYỄN THỊ MỸ LỘC (Tổng Chủ biên) – ĐỖ TẤT THIÊN (Chủ biên) Cánh Diều NGUYỄN CHUNG HẢI – NGUYỄN THỊ DIỄM MY HUỲNH TÔNG QUYỀN – NGUYỄN THỊ HÀN THY

Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH