Vở bài tập Tiếng Việt 1 tập 1

– Vở bài tập Tiếng Việt 1 (gồm 2 tập) gồm các bài tập/hoạt động thực hành tương tự như các bài tập/hoạt động thực hành trong sách giáo khoa Tiếng việt 1, giúp các em học sinh
tự học và làm bài tập ở nhà, giúp các em hình thành và phát triển năng lực học tập các môn học một cách tốt nhất.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYỄN MINH THUYẾT (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) HOÀNG HOÀ BÌNH – NGUYỄN THỊ LY KHA – LÊ HỮU TỈNH