Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

– Vở bài tập Tiếng Việt 2 (gồm 2 tập) gồm các bài tập/hoạt động thực hành tương tự như các bài tập/hoạt động thực hành trong sách giáo khoa Tiếng việt 2, giúp các em học sinh tự học và làm bài tập ở nhà, giúp các em hình thành và phát triển năng lực học tập
các môn học một cách tốt nhất.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYÊN MINH THUYẾT (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), HOÀ BÌNH – NGUYÊN KHÁNH HÀ – TRÀN BÍCH THUỶ