Vở bài tập Toán 4 tập 1

– Vở bài tập Toán 4 (gồm 2 tập) là cuốn sách đi cùng với sách giáo khoa Toán 4, được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của dạy học môn Toán lớp 4, giúp các em học sinh và các thầy cô giáo thuận lợi hơn trong tổ chức các hoạt động dạy học
theo hướng tăng cường khả năng hoạt động độc lập, tự học có hướng dẫn, tạo cơ hội hình thành và phát triển năng lực học tập môn Toán cho học sinh.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm

Tác giả: ĐỖ ĐỨC THÁI (Tổng Chủ biên) – ĐỖ TIẾN ĐẠT (Chủ biên), NGUYỄN HOÀI ANH – TRẤN THUỶ NGÀ – NGUYỄN THỊ THANH SƠN