Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

– Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 là tài liệu bổ trợ cho cuốn sách giáo khoa được biên soạn nhằm giúp các thầy, cô giáo thuận lợi hơn trong việc đổi mới phương pháp dạy học, từ đó tạo cơ hội hình thành và phát triển năng lực học tập môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh. Giúp học sinh lớp 3 có điều kiện thực hiện các hoạt động học tập độc lập, phong phú và đa dạng trong các tiết học môn Tự nhiên và Xã hội; thực hành, rèn luyện các kĩ năng học tập môn học; củng cố, khắc sâu kiến thức và tự đánh giá.


Tác giả: MAI SỸ TUẤN (Tổng Chủ biên) – BÙI PHƯƠNG NGA (Chủ biên) PHÙNG THANH HUYỀN – NGUYỄN TUYẾT NGA – LƯƠNG VIỆT THÁI

Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM