Vở thực hành Âm nhạc 3

– Vở thực hành Âm Nhạc 3 được biên soạn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục Âm Nhạc, thông qua những hoạt động học tập đa dạng, với sự phong phú về nội dung và hình thức, nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của học sinh, tạo được cảm xúc, niềm vui và hứng thú trong học tập..


Tác giả: LÊ ANH TUẤN (Chủ biên) TẠ HOÀNG MAI ANH – NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI

Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH