Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 2

– Vở thực hành HĐTN 2 mang đến cho các em những cảm xúc mới mẻ, những hình thức hoạt động phong phú, những cách thức hoạt động linh hoạt giúp các em thực hành và trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày,


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYỄN DỤC QUANG (Tổng Chủ biên) – PHẠM QUANG TIỆP (Chủ biên), NGUYỄN THỊ THU HẰNG – NGÔ QUANG QUẺ