Vở thực hành Mĩ thuật 2

– Vở thực hành MT 2 giúp các em tiếp tục tìm hiểu, khám phá và sáng tạo mĩ thuật theo ý thích của bản thân về cuộc sống xung quanh thông qua các chủ đề, bài học


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm

Tác giả: NGUYỄN THỊ ĐỒNG (Tổng Chủ biên) – NGUYÊN HẢI KIÊN (Chủ biên) – PHẠM ĐÌNH BÌNH – NGUYÊN THỊ HUYỆN