Vở thực hành Mĩ thuật 4

– Cuốn Vở thực hành Mĩ thuật 4 sẽ giúp các em tiếp tục tìm hiểu, khám phá và sáng tạo sản phẩm mĩ thuật theo ý thích về cuộc sống xung quanh thông qua các chủ đề, bài học, như: thiên nhiên, hoạt động lao động sản xuất, trang phục, nhạc cụ, ẩm thực, nông sản,…


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm

Tác giả: NGUYỄN THỊ ĐÔNG (Chủ biên) – PHẠM ĐÌNH BÌNH, NGUYỄN THỊ HUYỀN – NGUYỄN HẢI KIÊN